Składki !!!

Wszyscy członkowie sekcji zalegający

ze składkami proszeni są o

natychmiastowe uregulowanie

należności !!!